PROJEKTY

PROJEKTY zrealizowane przez fundację instytut europejski

Instytut realizuje programy w czterech zasadniczych obszarach. W swoich programach Instytut podejmuje cały szereg zagadnień politycznych obecnych w przestrzeni europejskiej.

Ważną rolę w działaniach instytutu zajmują programy edukacyjne, w tym edukacji poza-formalnej, gdyż jednym z zamierzeń Fundacji Instytut Europejski  jest wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego w Polsce i w Europie, a także rozwój przedsiębiorczości.

Ostatnio zrealizowane