Info

INTEGRA - FosterINg migranTs intEGRAtion with crowdfunding to międzynarodowy projekt realizowany w ramach Partnerstwa na rzecz Współpracy programu UE Erasmus+, którego celem jest rozwijanie i dzielenie się innowacyjnymi praktykami oraz promowanie współpracy, wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń w dziedzinie edukacji i szkoleń młodzieży.

Info

O projekcie

INTEGRA – FosterINg migranTs intEGRAtion with crowdfunding to międzynarodowy projekt realizowany w ramach Partnerstwa na rzecz Współpracy programu UE Erasmus+, którego celem jest rozwijanie i dzielenie się innowacyjnymi praktykami oraz promowanie współpracy, wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń w dziedzinie edukacji i szkoleń młodzieży.

Nasze cele

Korzystając z funduszy społecznych, INTEGRA pomaga eliminować bariery, na jakie napotykają społeczności defaworyzowane i migranckie. Tworzymy integracyjne środowisko, które sprzyja sprawiedliwości i równości. Dostarczamy narzędzi, które zapewnią osobom ze środowisk migranckich kompetencji niezbędnych do pokonywania barier wynikających z ich pochodzenia. Stwarzamy migrantom takie same możliwości, jak ich lokalnym rówieśnikom. Wspieramy aktywne obywatelstwo, poczucie inicjatywy młodych ludzi i przedsiębiorczość wśród młodzieży, w tym przedsiębiorczość społeczną. Dajemy młodym ludziom ze środowisk migracyjnych możliwość podjęcia działań mających na celu rozwijanie ich poczucia inicjatywy.

Gdzie nas znaleźć

Nasz profil na Facebooku to miejsce, gdzie możesz pozostać w kontakcie z nami i być na bieżąco z wszystkimi naszymi najnowszymi aktualizacjami. To także platforma, na której możemy lepiej się poznać i dzielić się ciekawymi informacjami, wydarzeniami oraz inspiracjami. 

Dołącz do nas!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089650873677

pl_PLPolish