Projekt bez nazwy (1)

Naszym celem jest Europa bezpieczna, konkurencyjna, sprawiedliwa, zrównoważona i wpływowa na świecie. Od 18 lat uczestniczymy w debacie europejskiej na wielu płaszczyznach i w sposób interdyscyplinarny. Dla przyszłości Europy.

Fundacja Instytut Europejski jest inicjatywą stworzoną przez ludzi zainteresowanych problemami europejskimi i międzynarodowymi, a także rozwojem Polski w Europie. Kluczową rolę w działaniach Fundacji zajmują programy edukacyjne, w tym edukacji poza-formalnej, gdyż jednym z naszych zamierzeń jest wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego w Polsce i w Europie, a także rozwój przedsiębiorczości. 

18 +

Lat nieprzerwanej działalności

50 +

Zrealizowanych eventów i projektów

25 +

Wolontariuszy i ekspertów
Fundacja Instytut Europejski – silna Polska w zjednoczonej Europie!
 
Fundacja Instytut Europejski jest dynamiczną organizacją non-profit o wieloletniej historii. Od 2005 roku skupia się na promowaniu rozwoju Polski w Europie poprzez różnorodne projekty i inicjatywy. Cele Fundacji obejmują działalność w zakresie nauki, edukacji, edukacji nieformalnej, oświaty i wychowania; wzmacnianie międzynarodowej współpracy młodzieży; upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działanie wspomagające rozwój demokracji; działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocję i organizację wolontariatu; upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; organizowanie wokół idei Fundacji ruchu społecznego oraz aktywizowanie na jej rzecz ludzi nauki, kultury, oświaty i biznesu w kraju i za granicą, a także działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe. Organizujemy debaty eksperckie, projekty edukacji dorosłych, animujemy przedsiębiorczość społeczną, prowadzimy wymiany młodzieżowe i studenckie, seminaria i kursy edukacyjne, w szczególności w obszarze edukacji nieformalnej.
 
Nasza praca opiera się na współpracy, grantach oraz partnerstwach z organizacjami i instytucjami w ramach realizacji szerokiego zakresu działań: od edukacji i kultury, po innowacje społeczne i gospodarcze. Współpracujemy z ekspertami, organizacjami społecznymi i instytucjami na wielu poziomach. Pozyskujemy środki finansowe, a granty, dotacje oraz wsparcie realizowanych programów stanowią istotny element naszych działań. Zachęcamy organizacje pozarządowe, firmy i instytucje oraz osoby prywatne do nawiązania współpracy. Tworząc partnerstwa, wspólnie możemy osiągnąć jeszcze więcej.

18 lat działalności

Od 18 lat uczestniczymy w debacie europejskiej na wielu płaszczyznach i w sposób interdyscyplinarny.

Historia

Poznaj historię Fundacji Instytut Europejski.

Instytucje współpracujące

{"cpt":"client","style":"1","columns":"3","show":1,"offset":"1","order":"ASC","orderby":"DESC"}

TDM 2000 International

Instytut Europejski Pro Futuro Europae jest od 2011r. członkiem jednej z najbardziej aktywnych federacji organizacji pozarządowych w dziedzinie projektów obywatelskich i młodzieżowych, a także kształcenia zawodowego i edukacji osób dorosłych.

TDM

{"cpt":"client","style":"1","columns":"3","show":1,"offset":"2","order":"ASC","orderby":"DESC"}

Associazione TDM 2000

Włoska organizacja działająca w obszarze międzynarodowej współpracy młodzieży oraz rozwoju. Dzisiaj TDM 2000 jest powszechnie uznawany za jedną z wiodących organizacji w dziedzinie mobilności międzynarodowej i aktywnego obywatelstwa.

Tdm

{"cpt":"client","style":"1","columns":"3","show":1,"order":"ASC","orderby":"DESC"}

Citizens of Europe

Organizacja sieciowa skupiająca osoby z wielu państw chcące razem współtworzyć europejskie społeczeństwo obywatelskie. Niezależna politycznie i nienastawiona na zysk sieć ludzi z różnych środowisk, otwarta dla wszystkich, którzy postrzegają różnorodność jako szansę.

Citizens of europe

pl_PLPolish