Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Miejsce, gdzie sport łączy serca i kreuje wspólnotę.

Europejski Klub Sportowy, działający przy Fundacji Instytut Europejski od  2023 roku, stanowi dynamiczną platformę dla dzieci i młodzieży z obszaru Krakowa, pragnących aktywnie uczestniczyć w różnorodnych dyscyplinach sportowych. Działalność Klubu skupia się na rozwijaniu pasji oraz umiejętności w przyjaznym i wspierającym środowisku.

Europejski Klub Sportowy to klub amatorski, w którym każdy ma szansę na rozwijanie swoich zdolności, bez względu na poziom doświadczenia czy wiek. Oferta klubu obejmuje różnorodne dyscypliny, włączając się w szeroko pojętą aktywność fizyczną:
Jednym z kluczowych aspektów działalności Europejskiego Klubu Sportowego jest rozwijanie świadomości zdrowotnej oraz wspieranie procesu tworzenia zdrowych nawyków wśród uczestników.

Nasi trenerzy i instruktorzy angażują się w przekazywanie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia. Organizujemy warsztaty, prelekcje i wykłady, które edukują uczestników na temat znaczenia aktywności fizycznej, właściwej diety i ogólnych zasad profilaktyki zdrowotnej. Stawiamy na holistyczne podejście, ukierunkowane na rozwój zarówno fizyczny, jak i psychiczny.

Poprzez różnorodne aktywności sportowe, inspirujemy do regularnej aktywności fizycznej, jednocześnie kształtując zdrowe nawyki żywieniowe. Dbamy o to, aby nasze zajęcia były nie tylko wyzwaniem dla ciała, ale także sprzyjały utrzymaniu równowagi psychicznej.

Europejski Klub Sportowy stanowi inkluzywną przestrzeń, gdzie różnice są doceniane, a sport staje się narzędziem do zrozumienia, budowania mostów i przeciwdziałania nietolerancji, wykluczenia i ksenofobii.

Dążymy do eliminowania wszelkich barier, zarówno fizycznych, jak i społecznych które mogą utrudniać uczestnictwo w aktywnościach sportowych. Nasze treningi i wydarzenia są dostosowane do różnorodnych potrzeb i umiejętności, umożliwiając każdemu członkowi klubu pełne zaangażowanie i rozwój. W Europeskim Klubie Sportowym włączamy imigrantów, integrując ich w nasze społeczności sportowe. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może odnaleźć swoje miejsce i uczestniczyć w wspólnej pasji.

Sport

pl_PLPolish