Manufacture of Social Enterprises

przez
295 295 people viewed this event.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, realizującej projekt “Manufacture of Social Enterprises”.

Dofinansowanie w wysokości 99 916,13 tys. zł.

Całkowita wartość projektu: 99 916,13 tys. zł.

Projekt „Manufacture of Social Enterprises” ma na celu zgromadzenie uczestników z Polski i Ukrainy oraz przekazanie im teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Uczestnicy projektu poszerzą swoją wiedzę o przedsiębiorczości społecznej. Prezentowane podczas projektu treści wyjaśnią czym jest przedsiębiorczość społeczna, nakreślą jej główne cechy oraz zapoznają uczestników z przedsiębiorstwami działającymi na terenie Polski i Ukrainy wykorzystującymi powyższy model. Uczestnicy poznają procedury prawne wymagane do rozpoczęcia takich przedsięwzięć oraz nauczą się skutecznych strategii zarządzania i promowania społecznych inicjatyw.

Zaplanowane zajęcia wyposażą uczestników w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w określonych obszarach:

  • tworzenie przedsiębiorstw społecznych, rozwój pomysłów,
  • analiza rynku, zagadnienia prawne, analiza SWOT,
  • strategie promocyjne,
  • umiejętności miękkie, takie jak inicjatywa, komunikacja,
  • przywództwo i samoorganizacja.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki / The project received funding from the Polish-Ukrainian Exchange Council Youth from the subsidy of the Ministry of Education and Science of the Republic of Poland. The publisher is solely responsible for the content of the publication. The Foundation for the Development of the Education System and the Ministry of Education and Science are not responsible for the use of this information anyhow / Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Event registration closed.
 

Date And Time

29-08-2023 to
06-09-2023
 

Data Zakończenia Rejestracji

31-07-2023
 

Lokalizacja

 

Typy Wydarzeń

 

Kategoria wydarzenia

Share With Friends