Info

Z dumą dzielimy się informacją o naszym udziale w międzynarodowym projekcie rozwoju kompetencji kadry edukacji dorosłych! W dniach 24-30 września nasi szkoleniowcy, Marcin Gielec, Marcin Szydłowski, oraz Piotr Uhma, zaprezentowali naszą organizację w ramach partnerstwa z Academy of Entrepreneurship w Grecji.

Info

O projekcie

W dniach 24-30 września Marcin Gielec, Marcin Szydłowski Piotr Uhma, 3 szkoleniowców zajmujących się edukacją dla przedsiębiorczości przeprowadziło zajęcia dydaktyczne dla dorosłych w organizacji partnerskiej Academy of Entrepreneurship. celem tych zajęć było skonfrontowanie sposobu ich prowadzenia W Polsce i w Grecji, obserwacja reakcji innego audytorium, wzmocnienie kontaktów z organizacją przyjmującą i kadrą merytorycznie odpowiedzialną za szkolenia w AKEP.

Cel wydarzenia

Celem tych zajęć było skonfrontowanie sposobu ich prowadzenia W Polsce i w Grecji, obserwacja reakcji innego audytorium, wzmocnienie kontaktów z organizacją przyjmującą i kadrą merytorycznie odpowiedzialną za szkolenia w AKEP. Prowadzone zajęcia dotyczyły następujących zagadnień:

  1. Przedsiębiorczość – moja postawa życiowa. W czasie tych zajęć prowadzący rozwiną następujące zagadnienia: aktywna postawa życiowa, przedsiębiorczość w życiu, poszukiwanie informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji., doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów, rozwijanie własnych zainteresowań, samokształcenie, umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz godnego przyjmowania niepowodzeń i ich właściwej interpretacji.
  2. Przedsiębiorczość – praca zespołowa. W tym zakresie zajęcia dotyczyć będą układania harmonogramów działań planowania i rozliczania wspólnych działań; przekonywania członków grupy do proponowanych rozwiązań w celu wspólnej realizacji planowanych działań, przewidywanie trudności w realizacji swoich przedsięwzięć i radzenia sobie z nimi.
  3. Przedsiębiorczość – zdolności komunikacyjne i promocyjne. W tym zakresie zajęcia będą dotyczyły komunikacji i podejmowania decyzji, podstaw marketingu, wykorzystania narzędzi cyfrowych.
Prowadząc te zajęcia szkoleniowcy Fundacji będą przede wszystkim doskonalili swoje metody prowadzenia zajęć z dorosłymi, skupiając się na metodach edukacji nieformalnej, bo taki jest cel tych edukacyjnych wyjazdów dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć w organizacji partnerskiej.
  
Wyjazd w celu przeprowadzenia szkoleń był częścią projektu rozwoju kompetencji kadry edukacji dorosłych, sfinansowanego przez Program Unii Europejskiej Erasmus+.
 
Architects of Life, Architects of Change
2022-1-PL01-KA122-ADU-000079491

About our host:

The Academy of Entrepreneurship (AKEP) is a nonprofit organization founded in 2007 by the historical Educational Association of Athens “HFAISTOS“. It acts in collaboration with the Federation of Hellenic Associations of Young Entrepreneurs (OESYNE) and aims to contribute to the acquisition and development of entrepreneurship and professional competences for its beneficiaries: new and aspiring entrepreneurs, teachers and students in VET and Adult education, marginalized groups and low skill adults. AKEP’s goal is to foster employability and improve instructional practices in education, so as to respond to the challenges of the labour market, raising also awareness about the importance of entrepreneurship education on national and European level.
pl_PLPolish