Info

W 2019r. Instytut Europejski Pro Futuro Europae, wspólnie z Miastem Imielin w woj. śląskim realizuje projekt „Kompetencje cyfrowe na co dzień”, w ramach programu Obywatel.IT.

Info

O projekcie

W 2019r. Instytut Europejski Pro Futuro Europae, wspólnie z Miastem Imielin w woj. śląskim realizuje projekt „Kompetencje cyfrowe na co dzień”, w ramach programu Obywatel.IT, którego celem jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, zwiększenie aktywnego i wszechstronnego korzystanie z nowych technologii w życiu codziennym. W rezultacie projektu, prawie sto osób zamieszkałych w mieście Imielin nabędzie kompetencje cyfrowe, w tym podstawowe kompetencje cyfrowe, wynikające z Standardu wymagań kompetencji cyfrowych.  

Zapraszamy do udziału w szkoleniach! 

pl_PLPolish