Info

Zagadnienia gospodarcze stanowią istotny punkt zainteresowania Fundacji Instytut Europejski, dlatego w 2011r. zainicjowaliśmy serię projektów pn. “Entrepreneurial Skills Academy".

Info

O projekcie

Zagadnienia gospodarcze stanowią istotny punkt zainteresowania Instytutu Pro Futuro Europae. W ten pion programowy wpisują się ogólne i europejskie modele wymiany międzynarodowej, kwestie budowy jednolitego rynku usług finansowych UE, sprawy polityki gospodarczej, konkurencji, a także budżetu Unii i jego wpływu na rozwój Polski. Instytut zajmuje się analizą dokumentów gospodarczych i prawa UE. 

Łącznikiem pomiędzy programami gospodarczymi i społecznymi Instytutu są zagadnienia promocji przedsiębiorczości. Instytut współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorcami z krajów Unii Europejskiej. W 2011r. zainicjowaliśmy serię projektów pn. “Entrepreneurial Skills Academy”.

pl_PLPolish