Info

Głównymi tematami poruszanymi przez młodzież w trakcie zadania były kwestie dotyczące: dialogu społecznego, religii, etyki, filozofii oraz mniejszości narodowych ze specjalnym uwzględnieniem problematyki żydowskiej i romskiej.

Info

O projekcie

W projekcie „Open yourself to dialogue” udział wzięły 4 organizacje z Polski, Litwy, Rumunii i Włoch. Łącznie w zadaniu uczestniczyło 40 osób (po 10 z każdego kraju). Wymiana odbyła się w Koninkach w województwie Małopolskim w dniach 225.09.-02.10.2016 i poprzedzona została wizytą przygotowawczą (10-11 września 2016 roku) przeprowadzoną w tym samym ośrodku w którym odbyła się zasadnicza cześć projektu – wymiana. 

Szczegóły projektu

Głównymi tematami poruszanymi przez młodzież w trakcie zadania były kwestie dotyczące: dialogu społecznego, religii, etyki, filozofii oraz mniejszości narodowych ze specjalnym uwzględnieniem problematyki żydowskiej i romskiej. W trakcie wymiany zadania podejmowane przez uczestników opierały się na zasadzie edukacji pozaformalnej. W trakcie wymiany uczestnicy wzięli udział min w dyskusjach, panelach tematycznych, warsztatach, wieczorach kulturoznawczych, zajęciach na świeżym powietrzu, interakcjach z lokalną społecznością itp . Dzięki nawiązaniu współpracy z Muzeum Etnograficznym w Tarnowie, Stowarzyszeniem Kulturalno Społecznym Romów „Centrum Kultury Romów w Polsce” oraz Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego dysponowaliśmy niezwykle ciekawymi materiałami (książki, muzyka, informatory, rekwizyty itp.) które uatrakcyjniły zadania realizowane w ramach projektu. 

Efektami zrealizowanego projektu podzieliliśmy się z placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami partnerskimi oraz przedstawicielami samorządów stając się tym samym ambasadorami dialogu jako najefektywniejszej formy rozwiązywania problematycznych kwestii. W perspektywie długoterminowej zamierzamy wykorzystać zdobytą wiedzę oraz umiejętności w zakresie prowadzenia dialogu i znajomości problematyki związanej z religią etyką filozofią oraz mniejszościami narodowymi do pracy na rzecz naszych organizacji, w życiu zawodowym oraz prywatnym nie uchylając się również od formułowania wspólnych celów dla UE w wymiarze międzynarodowym. 

pl_PLPolish