Info

Please don't stop the music to wspólny projekt sześciu organizacji młodzieżowych z sześciu krajów Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest pokazanie muzyki jako ważnego elementu kultury europejskiej, która z kolei jest fundamentem integracji europejskiej i przyjaznych relacji między społeczeństwami.

Info

O projekcie

Please don’t stop the music to wspólny projekt sześciu organizacji młodzieżowych z sześciu krajów Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest pokazanie muzyki jako ważnego elementu kultury europejskiej, która z kolei jest fundamentem integracji europejskiej i przyjaznych relacji między społeczeństwami. Innym ważnym celem projektu jest zaangażowanie młodych ludzi w świadome przeżywanie muzyki, a tym samym rozwijanie szeregu kompetencji, które wynikają z edukacji muzycznej. 

Cele wydarzenia

Cele te mają zostać osiągnięte poprzez projekt, którego centralnym elementem jest tygodniowa wymiana młodzieży, podczas której młodzi ludzie będą analizować rolę muzyki w życiu każdego z nas i w życiu społeczeństwa, a na koniec przygotowywać swoje wersje „utworów muzycznych” w gronie uczestników z różnych krajów programu Erasmus+.

Więcej informacji:

Projekt powstał w wyniku wspólnych potrzeb organizacji partnerskich, zainteresowania uczestników muzyką współczesną oraz chęci oparcia cotygodniowego programu wymiany uczestników muzyką współczesną i chęci oparcia tygodniowego programu wymiany na wspólnych działaniach opartych na muzyce. na wspólnych działaniach opartych na muzyce. W tym kontekście projekt przyczynia się do rozwoju osobistego, edukacyjnego i zawodowego młodych ludzi. szkolenia zawodowego młodych ludzi. Projekt promuje spójność społeczną, wspiera innowacyjne innowacyjne myślenie, wzmacnia tożsamość europejską i pośrednio aktywność obywatelską. Uwrażliwia uczestników na na formy muzyczne, otwiera ich umysły na krytyczne myślenie o muzyce i sztuce, zachęca do komentowania rzeczywistości poprzez ekspresję do komentowania rzeczywistości poprzez ekspresję kulturową, co sprzyja uczestnictwu w życiu demokratycznym, realizacji wspólnych wartości i zaangażowaniu obywatelskiemu.

Uczestnictwo

Obecnie najważniejsze jest stworzenie zmotywowanych grup. Każda organizacja zgłosi następującą liczbę uczestników: Turcja 7, Grecja 6, Hiszpania 6, Włochy 6, Polska 5, Bułgaria 5. Prosimy o równowagę płci!, w wieku 18-29 lat i jednego lidera bez ograniczeń wiekowych. Liderzy grup: prosimy o  kontakt w sprawie rezerwacji biletów! Czekamy na kontakt!

Kontakt:
  • Patrycja Fereniec 📞+48793280688 📨 fereniec.patrycja@gmail.com
  • Piotr Uhma 📞+48505035393 📨 https://www.facebook.com/piotr.uhma
pl_PLPolish