Info

Projekt został przygotowany przez organizacje z Polski i Ukrainy, które współpracowały przy określeniu jego celów, ustaleniu harmonogramu i metod pracy na rzecz wzmocnienia aktywności obywatelskiej w Polsce i na Ukrainie.

Info

O projekcie

„Głos Młodzieży” to projekt wspierający aktywność obywatelską wśród młodych ludzi. Projekt został przygotowany przez organizacje z Polski i Ukrainy, które współpracowały przy określeniu jego celów, ustaleniu harmonogramu i metod pracy na rzecz wzmocnienia aktywności obywatelskiej w Polsce i na Ukrainie.

Głównym celem projektu było doprowadzenie do zmiany w uczestnikach, a także do zmiany otaczającej rzeczywistości: zaangażowanie obywatelskie na różnych poziomach: lokalnym, narodowym, politycznym i społecznym. Projekt miał na celu kształtowanie wśród polskich i ukraińskich uczestników postaw obywatelskich, które zachęciłyby młodzież do większego zaangażowania w życie publiczne na różnych poziomach aktywności. W wymianie, która odbyła się online w dniach 25-29 września 2020 r., uczestniczyły 32 osoby i 4 opiekunów grup.

Naszym partnerem w tym projekcie była ukraińska organizacja pozarządowa NGO «Non-formal education for youth»

Raport

Zapraszamy do zapoznania się z folderem przygotowanym przez uczestników tej internetowej wymiany młodzieżowej!

pl_PLPolish