Info

Projekt Pamięć i Postpamięć był tygodniowym spotkaniem młodzieży studenckiej z Niemiec, Polski i Włoch, którego celem było pogłębienie wiedzy młodzieży na temat Pamięci i Postpamięci o Holokauście oraz okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej.

Info

O projekcie

Projekt Pamięć i Postpamięć był tygodniowym spotkaniem młodzieży studenckiej z Niemiec, Polski i Włoch, którego celem było pogłębienie wiedzy młodzieży na temat Pamięci i Postpamięci o Holokauście oraz okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej. Uczestnicy spotkania uczyli się współcześnie interpretować ten tragiczny okres w odniesieniu do problemów występujących na świecie, takich jak łamanie praw człowieka, wykluczenie, ksenofobia czy przejawy dyskryminacji. Projekt sfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży https://pnwm.org/

pl_PLPolish