Info

Projekt ten to wyzwanie mające na celu wsparcie procesów tworzenia nowych kanałów porozumienia oraz mapy współpracy pomiędzy młodzieży z Polski i Ukrainy.

Info

O projekcie

Projekt ten to wyzwanie majšce na celu wsparcie procesów tworzenia nowych kanałów porozumienia oraz mapy współpracy pomiędzy młodzieży z Polski i Ukrainy. Projekt realizowany był przez 30 osobową grupę młodzieży w wieku 18-25 lat – z dwóch organizacji pozarządowych – STAN (Ukraina) i Instytut Europejski Pro Futuro Europae (Polska). 

Szczegóły projektu

Wymiana odbyła się w dn. 04-11.09. w małopolskich Koninkach. Zadanie realizowane było w oparciu o zasady edukacji pozaformalnej z wykorzystaniem paneli tematycznych, warsztatów, zabaw, gier, dyskusji itp. Posłużyło wypracowaniu nowych form nabywania wiedzy, umiejętności i doświadczeń´ przez uczestników wymiany. Poznaliśmy bliżej relacji naszych krajów, historię oraz związane z nimi problemy, stereotypy ale też nowe możliwości. Praca w grupach mieszanych podczas realizowanych zadań, pozwoliła na wypracowanie mapy współpracy pomiędzy młodzieży z Polski i Ukrainy, która w przyszłości posłuży jako fundament do tworzenia nowych wspólnych projektów. Młodzież biorąca udział w wymianie na bazie zdobytej wiedzy i doświadczeń podjęła również wyzwanie upowszechnienia efektów udziału w projekcie, stając się tym samym ambasadorami wspierania pozytywnych relacji polsko-ukraińskich. 

pl_PLPolish