Info

Seminarium to odbyło się w marcu 2006r. w Szczyrku a jego głównym celem było opracowanie nowatorskich projektów w dziedzinie praw człowieka, w tym powołanie Akademii Praw Człowieka Pro Futuro Europae.

Info

O projekcie

Ciekawym projektem zrealizowanym przez Instytut Futuro Europae w Polsce było seminarium dla partnerów zagranicznych zainteresowanych współpracą przy akcjach społecznych i wydarzeniach skierowanych do młodzieży. Seminarium to odbyło się w marcu 2006r. w Szczyrku a jego głównym celem było opracowanie nowatorskich projektów w dziedzinie praw człowieka, w tym powołanie Akademii Praw Człowieka Pro Futuro Europae. Przedstawiciele kilkunastu państw UE, krajów kandydujących i współpracujących z UE wzięli udział w tym wydarzeniu. 

pl_PLPolish