Info

Projekt Mityczna Europa to pomysł na przedstawienie integracji europejskiej, Unii Europejskiej i przyszłości Europy poprzez odwołanie się do mitologii, zarówno starożytnej, jak i współczesnej.

Info

O projekcie

Projekt Mityczna Europa to wspólne przedsięwzięcie przygotowane przez członków organizacji młodzieżowych z 8 krajów Unii Europejskiej. To pomysł na przedstawienie integracji europejskiej, Unii Europejskiej i przyszłości Europy poprzez odwołanie się do mitologii, zarówno starożytnej, jak i współczesnej. Poprzez projekt pragnęliśmy opowiedzieć historię Europy własnymi słowami, odwołując się do znanych legend i opowieści, o tym, co nas łączy, a nie dzieli, o wspólnych wartościach, o naszej europejskiej tożsamości.

Cele i wartości

Celem projektu było pogłębienie wiedzy uczestników na temat Europy, integracji europejskiej, Unii Europejskiej oraz wartości unijnych, takich jak wolność, demokracja, równość, szacunek dla innych, poszanowanie praw człowieka i mniejszości. Projekt miał na celu promowanie tych wartości, a także pluralizmu, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności i równości płci wśród uczestników, którzy powinni również rozwijać swoją świadomość międzykulturową. Projekt był współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Szczegóły projektu

Kluczowym elementem naszego projektu była sześciodniowa wymiana młodzieży, która zgromadziła 48 uczestników z 8 krajów programu Erasmus +, w tym liderów grup. Wymiana młodzieży dotyczyła  podstawowej wiedzy o Europie i naszych przekonaniach: wspólnych europejskich wartościach, międzynarodowym dialogu, tolerancji, otwartości na różne kultury, prawach człowieka i różnorodności.

Uczestnicy wraz z przedstawicielami organizacji partnerskich poszukiwali sposobu na ciekawe historie o Europie, aby pokazać swoim rówieśnikom, że Unia Europejska to wielkie przedsięwzięcie i można o niej bardzo ciekawie opowiadać, przekonać innych do integracji poprzez ciekawe historie, historie, mity. Osiągnęliśmy to, wykorzystując metody opowiadania historii do opisywania spraw europejskich. Oto Nowy Mit o Europie, przygotowany przez uczestników!

pl_PLPolish