Info

Wymiana odbyła się w Koninkach i w Krakowie (ostatni dzień) w województwie Małopolskim w dniach 11-17.04.2018 i poprzedzona została wizytą przygotowawczą w której udział wzięło 5 liderów (23-25.03.2018 roku).

Info

O projekcie

W projekcie „Sport up your life!” udział wzięły organizacje z Polski, Bułgarii, Litwy, Portugalii i Słowacji. Łącznie w zadaniu uczestniczyłoe 40 osób w wielu od 18 do 26 lat, (po 8 z każdego kraju) zamieszkujących niewielkie ośrodki wiejskie/miejskie. Wymiana odbyła się w Koninkach i w Krakowie (ostatni dzień) w województwie Małopolskim w dniach 11-17.04.2018 i poprzedzona została wizytą przygotowawczą w której udział wzięło 5 liderów (23-25.03.2018 roku). 

Szczegóły projektu

Wizyta odbyła się w tym samym ośrodku, w którym później odbyła się zasadnicza cześć projektu – wymiana. W trakcie projektu skupialiśmy się na trzech głównych zagadnieniach: równości płci i równości szans, zdrowiu i dobrym samopoczuciu, włączeniu społecznym – równości. Narzędziem przy pomocy którego staraliśmy się zgłębić powyższą tematykę oraz osiągnąć zamierzone cele był sport. Zajęcia podejmowane w trakcie wymiany prowadzone były przez uczestników projektu zgodnie z zasadami edukacji pozaformalnej, przybierając formułę: dyskusji, paneli tematycznych, warsztatów, wieczorów narodowych, zajęć na świeżym powietrzu, interakcji z lokalną społecznością, działań upowszechniających, itp. 

Efektami zrealizowanego projektu podzieliliśmy się z lokalną młodzieżą szkolną oraz mieszkańcami powiatu limanowskiego. Korzyściami długoterminowymi projektu są: przygotowanie uczestników do radzenia sobie w dorosłym życiu, przełamywanie ograniczeń związanych z brakiem pewności siebie oraz nieumiejętnością nieschematycznego myślenia, nabycie przez uczestników umiejętności pacy w międzynarodowych grupach oraz posługiwania się językiem angielskim, wzrost świadomości europejskiej wśród mieszkańców Małopolski (zwłaszcza Tarnowa, Murzasichla a szerzej Podhala i Małopolski) oraz rozwój organizacji uczestniczących w zadaniu (ściślejsze powiązania pomiędzy organizacjami, poszerzenie kadry, wzrost doświadczenia w przedmiocie organizacji projektów międzynarodowych). 

pl_PLPolish