Samorząd i mieszkańcy razem na rzecz społeczności lokalnej

Społeczeństwo obywatelskie jest częścią pewnego ogólnie zarysowanego obszaru relacji społecznych tworzoną dobrowolnie przez niezależne, współdziałające ze sobą organizacje, grupy i jednostki. Stanowią one strukturę od państwa oddzielną, autonomiczną, aczkolwiek z państwem mocno powiązaną gdyż pełnią szczególną rolę łącząc poszczególne jednostki z państwem. W takim aspekcie społeczeństwo obywatelskie pozwala na realizację celów i zaspokajanie pragnień tworzących go obywateli, stanowiąc jednocześnie przeciwwagę dla władzy państwowej. 

W społeczeństwie obywatelskim jednostki nie tylko są świadome, że realizacja własnego interesu wymaga współpracy z innymi, ale także kierują się zasadami dobrowolności i solidarności oraz przekonaniem, że dobro indywidualne zależy od dobra wspólnego.

Społeczeństwo obywatelskie jest z jednej strony zespołem idei, a z drugiej strony zespołem pewnych form samoorganizacji społecznej w celu realizacji tych idei. Wpisując się w to drugie rozumienie pojęcia Instytut Europejski realizuje projekty, w których kształtuje się polskie, europejskie i międzynarodowe społeczeństwo obywatelskie.

pl_PLPolish