Think tank

Rzetelna analiza spraw europejskich

Think Tank Fundacji Instytut Europejski, analizuje złożone wyzwania i możliwości stojące przed Unią Europejską. Zespół cenionych ekspertów, naukowców i praktyków, działający pod auspicjami Fundacji Instytut Europejski, zajmuje się prowadzeniem dogłębnych badań i dostarczaniem cennych analiz w kluczowych obszarach, takich jak integracja gospodarcza, spójność społeczna, polityka zagraniczna, zmiana klimatu, kultura i prawo. Dzięki badaniom prowadzonym wedle rygorów naukowych Think Tank stara się oferować unikalne spojrzenie na krytyczne kwestie w Unii Europejskiej. Wypełniając lukę między środowiskiem akademickim a polityką, chcemy przyczynić się do zwiększenia świadomości obywateli Unii Europejskiej w najbardziej istotnych sprawach dla naszego kontynentu.

Dialog intelektualny i współpraca ponad podziałami

Think Tank Fundacji Instytut Europejski wspiera społeczność intelektualną i zachęca do dialogu i współpracy. Poprzez warsztaty, konferencje i dyskusje przy okrągłym stole gromadzimy ekspertów, praktyków i interesariuszy, aby wymieniać się poglądami i opracowywać przeglądowe raporty. Poprzez prowokujące do myślenia debaty, dążymy do lepszego zrozumienia wyzwań UE i poszukiwania rozwiązań, które mogą uczynić Europę silniejszą. Zapraszamy do udziału w toczącym się dialogu na tematy związane z Unią Europejską!

pl_PLPolish