GŁÓWNA

zdjecie_glowne
Fundacja Instytut Europejski
Naszym celem jest Europa bezpieczna, konkurencyjna, sprawiedliwa, zrównoważona
i wpływowa na świecie. Od 18 lat uczestniczymy w debacie europejskiej na wielu płaszczyznach i w sposób interdyscyplinarny. Dla przyszłości Europy.

polecane wydarzenia:

W połowie października w polskim filmowym mieście Łodzi gościliśmy młodych ludzi zainteresowanych sztuką filmową z Polski, Włoch, Chorwacji, Hiszpanii, Bułgarii, Portugalii i Grecji! Zapraszamy do zapoznania się relacją z kolejnej, świetnej wymiany Erasmus+! 

News and Views was a joint undertaking of seven organizations bringing together young people from Program Countries and Erasmus+ Partner Countries. The Youth Exchange was possible thanks to the funding of the Erasmus+ program of the European Union. 
Kabaret, satyra, karykatura i komedia w życiu społeczeństw Europy to tematy wymiany młodzieży zorganizowanej w Jastrzębiej Górze w sierpniu 2022 r. dzięki dofinansowaniu programu Erasmus+ Unii Europejskiej.
Fundacja Instytut Europejski (rok założenia 2005) poszukuje do swojego biura w Krakowie studentów/studentek chcących odbyć praktyki w zakresie projektów europejskich.

Kolejna wymiana Erasmus+ przed nami! Zapraszamy do zapoznania się z projektem wymiany młodzieży na temat komedii, satyry i karykatury, który uzyskał dofinansowanie z programu Erasmus+. Wymiana młodzieży z Polski, Grecji, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii i Turcji odbędzie się w dniach 24-31 sierpnia w w Jastrzębiej Górze! Poniżej informacja o projekcie w wersji angielskiej. 

obszary działalności

Instytut realizuje programy w trzech zasadniczych obszarach: społecznym, gospodarczym i politycznym. Ważną rolę w działaniach instytutu zajmują programy edukacyjne, w tym edukacji poza-formalnej, gdyż jednym z zamierzeń Fundacji Instytut Europejski jest wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego w Polsce i w Europie, a także rozwój przedsiębiorczości.