Manufacture of Social Enterprises

Manufacture of Social Enterprises

przez
1551 1551 people viewed this event.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, realizującej projekt “Manufacture of Social Enterprises”.

Dofinansowanie w wysokości 99 916,13 tys. zł.

Całkowita wartość projektu: 99 916,13 tys. zł.

Projekt „Manufacture of Social Enterprises” miał na celu zgromadzenie uczestników z Polski i Ukrainy oraz przekazanie im teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Uczestnicy projektu poszerzyli swoją wiedzę o przedsiębiorczości społecznej. Prezentowane podczas projektu treści wyjaśniły czym jest przedsiębiorczość społeczna, nakreśliły jej główne cechy oraz zapoznały uczestników z przedsiębiorstwami działającymi na terenie Polski i Ukrainy wykorzystującymi powyższy model. Uczestnicy poznali procedury prawne wymagane do rozpoczęcia takich przedsięwzięć oraz nauczyli się skutecznych strategii zarządzania i promowania społecznych inicjatyw.

Zaplanowane zajęcia wyposażyły uczestników w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w określonych obszarach:

  • tworzenie przedsiębiorstw społecznych, rozwijanie pomysłów,
  • analiza rynku, zagadnienia prawne, analiza SWOT,
  • strategie promocyjne,
  • umiejętności miękkie, takie jak inicjatywa, komunikacja,
  • przywództwo i samoorganizacja.

Relację z projektu można już obejrzeć na naszym kanale w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ETE8Su15mJE

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki / The project received funding from the Polish-Ukrainian Exchange Council Youth from the subsidy of the Ministry of Education and Science of the Republic of Poland. The publisher is solely responsible for the content of the publication. The Foundation for the Development of the Education System and the Ministry of Education and Science are not responsible for the use of this information anyhow / Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Event registration closed.
 

Data wydarzenia

29-08-2023 to
06-09-2023
 

Data Zakończenia Rejestracji

31-07-2023
 

Lokalizacja

 

Rodzaj Wydarzenia

 

Kategoria wydarzenia

Podziel się z przyjaciółmi

pl_PLPolish