Joanna Pałka

Joanna Pałka

Konsultantka ds. projektów
PROFILE

Joanna Pałka – II kierownik produkcji telewizyjnej. Ukończyła studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Studentka studiów magisterskich na kierunku Kulturoznawstwo ze specjalizacją projektowanie graficzne oraz studiów licencjackich Film and TV Production Management.