Agnieszka Norek

Agnieszka Norek

Manager projektów ds. wschodu
PROFILE

Agnieszka Norek – Studentka studiów magisterskich na kierunku filologia rosyjska ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Uczestniczka wymian studenckich na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Moskwie oraz na Uniwersytecie Pablo de Olavide w Sewilli.