Maria Csordas

Kadra edukacji dorosłych

Maria urodziła się na słowacko-polskim pograniczu w węgierskiej rodzinie. Po ukończeniu szkoły średniej w rodzinnym Popradzie przeniosła się do Budapesztu, gdzie otrzymała stypendium i rozpoczęła studia na prestiżowym Uniwersytecie Corvinus.

Maria urodziła się na słowacko-polskim pograniczu w węgierskiej rodzinie. Po ukończeniu szkoły średniej w rodzinnym Popradzie przeniosła się do Budapesztu, gdzie otrzymała stypendium i rozpoczęła studia na prestiżowym Uniwersytecie Corvinus. Ukończyła studia na kierunku Architekt Krajobrazu ze specjalizacją w zakresie ochrony i konserwacji ogrodów historycznych.

Jej doświadczenie zawodowe koncentrowało się na rozwoju obszarów wiejskich, integracji społecznej obszarów wiejskich oraz wymianie pokoleń – głównych priorytetach unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Brała udział w kilku projektach promujących włączenie społeczne, redukcję ubóstwa i rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich. Aktywnie wspierała transfer wiedzy i innowacje w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Jest zaangażowaną propagatorką podstawowych wartości europejskich: tolerancji, sprawiedliwości, solidarności i niedyskryminacji oraz oddaną zwolenniczką godności człowieka, wolności, demokracji, równości, praworządności i praw człowieka. pokój i stabilność. Była wolontariuszką w Węgierskim Centrum Kultury w Warszawie prowadzącą Węgierską Szkółkę Niedzielną oraz w australijskim radiu społeczności etnicznej Brisbane przygotowującym węgierskie audycje.

pl_PLPolish