Andrzej Rosocha

Konsultant

Absolwent Wydziału Muzycznego Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji w Niemczech, Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w Polsce oraz licznych zagranicznych szkoleń i seminariów.

Andrzej Rosocha – absolwent Wydziału Muzycznego Uniwersytetu  Johannesa Gutenberga w Moguncji w Niemczech, Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w Polsce oraz licznych zagranicznych szkoleń i seminariów z zakresu niwelowania przyczyn i skutków niepełnosprawności społecznej, profilaktyki uzależnień oraz szeroko rozumianej problematyki migracyjnej. Muzyk i pedagog, uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych, autor publikacji  w których dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami w pracy socjalno-pedagogicznej, wychowaniu i terapii przez sztukę oraz integracji przez kulturę i sport.  Zaangażowany propagator wartości humanistycznych w wychowaniu urzeczywistnianych w ramach idei integracji międzykulturowej służącej w szczególności socjalizacji, akulturacji  i wyrównywaniu szans rozwojowo – edukacyjnych młodzieży z problemami adaptacyjnymi oraz wspierania dzieci z rodzin imigrantów pragnących osiąść na stałe w Unii Europejskiej. 

Od kilkunastu lat na terenie Niemiec we współpracy  z Malteser International, (Zakon Maltański) Johanniter, Caritas oraz Bundesamt fϋr Migration und Flϋchtlinge ( Urząd do spraw migracji i uchodźców) zajmuje się zawodowo koordynacją i realizacją  działalności  w obszarze pomocy i wspierania nieletnich uchodźców z krajów objętych wojnami. Pomoc pedagogiczna, psychologiczna, finansowa i prawna, rozwiązywanie  problemów osobistych, w tym mieszkaniowych, nauka języka, uzyskiwanie wykształcenia i znajdowanie pracy, to sfera jego działań. Jest pomysłodawcą i współtwórcą trzech reportaży wyemitowanych w programach telewizji polskiej, ukazujących codzienne problemy uchodźców oraz formy pomocy i wsparcia jakie otrzymują w Niemczech ze strony państwa oraz organizacji pozarządowych.

pl_PLPolish