The power in youth!

The power in youth!

przez
241 241 people viewed this event.

Projekt ”The power in youth!” to wyzwanie podjęte przez grupę młodzieży z Polski i Ukrainy mające na celu zdefiniowanie pojęcia obywatel oraz zagłębienia się w świat postaw obywatelskich. Ponadto projekt realizowany był z myślą o promowaniu pozytywnego wizerunku Polski i Ukrainy zwłaszcza wśród młodzieży. W zadaniu udział wzięła 30 osobowa grupa młodzieży w wieku 19-35 lat wywodząca się z dwóch organizacji pozarządowych – “Nonformal Education For Youth” oraz naszej fundacji Instytut Europejski Pro Futuro Europae. Wymiana odbyła się w dn. 31.08.-07.09.2019 w niewielkiej miejscowości Koninki. Projekt zrealizowany został w oparciu o zasady edukacji pozaformalnej z wykorzystaniem paneli tematycznych, warsztatów, zabaw, gier, dyskusji itp. Posłużył wypracowaniu przez uczestników nowych form nabywania wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Dzięki udziałowi w projekcie nawiązaliśmy osobiste relacje na płaszczyźnie polsko-ukraińskiej, które przełożą się na przełamanie stereotypowego sposobu myślenia na temat naszych krajów. Praca nad projektem w grupach międzynarodowych pozwoliła nam na wypracowanie mapy współpracy pomiędzy młodzieżą z Polski i Ukrainy, która w przyszłości posłuży jako fundament do tworzenia nowych wspólnych projektów.

Event registration closed.
 

Data wydarzenia

31-08-2019 to
07-09-2019
 

Data Zakończenia Rejestracji

30-08-2019
 

Lokalizacja

Podziel się z przyjaciółmi

pl_PLPolish