Mythical Europe

Mythical Europe

przez
274 274 people viewed this event.

Projekt Mityczna Europa był wspólnym przedsięwzięciem przygotowanym przez członków organizacji młodzieżowych z 8 krajów Unii Europejskiej. Jego celem było przedstawienie europejskiej integralności, Unii Europejskiej i przyszłości Europy poprzez odwołanie się do mitologii, zarówno starożytnej, jak i współczesnej. Poprzez projekt chcieliśmy opowiedzieć historię Europy własnymi słowami, odwołując się do znanych legend i opowieści, o tym co nas łączy, a nie dzieli, o wspólnych wartościach, o naszej europejskiej tożsamości. Celem projektu było wzmocnienie wiedzy uczestników na temat Europy, integracji europejskiej, Unii Europejskiej oraz wartości unijnych, takich jak wolność, demokracja, równość, szacunek dla innych, poszanowanie praw człowieka i mniejszości. Projekt miał za zadanie promowanie tych wartości, a także pluralizmu, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności i równości płci wśród uczestników, którzy rozwinęli swoją świadomość międzykulturową.

Kluczowym elementem naszego projektu była wymiana młodzieży, która trwała sześć dni. To działanie zgromadziło 48 uczestników z 8 krajów programu Erasmus +, w tym liderów grup. Wymiana młodzieży dotyczyła podstawowej wiedzy o Europie i naszych przekonaniach: wspólnych europejskich wartościach, dialogu międzynarodowym, tolerancji, otwartości na różne kultury, prawach człowieka i różnorodności.

poprzez ciekawe historie, uczestnicy wraz z przedstawicielami organizacji partnerskich pokazali swoim rówieśnikom, że Unia Europejska to wielkie przedsięwzięcie i można o niej bardzo ciekawie opowiadać, a przez to przekonać innych do integracji. Nasz cel, osiągnęliśmy, wykorzystując metody opowiadania historii do opisywania spraw europejskich. Oto Nowy Mit o Europie, przygotowany przez uczestników!

Event registration closed.
 

Data wydarzenia

29-08-2020 to
03-09-2020
 

Data Zakończenia Rejestracji

22-08-2020
 

Lokalizacja

 
Watch video
 

Podziel się z przyjaciółmi

pl_PLPolish