Zmiany w prawie pracy – Fundacja Instytut Europejski

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych zmieniła z dniem 1 grudnia 2020 r. przepisy Kodeksu pracy.

Zmiana dotknie pracodawców, którzy zatrudniają pracowników poza umową (tzw. zatrudnienie “na czarno”) co pozwala tym ostatnim – osobom uchylającym się od płacenia alimentów nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Tacy pracodawcy będą mogli zostać ukarani grzywną nawet do 45 tysięcy złotych. Kara grzywny została wyznaczona w przedziale od 1500 zł do 45000 zł i ma mieć efekt odstraszający w stosunku do pracodawców, którzy na umowie o pracę wskazują wynagrodzenie w minimalnej wysokości, a pozostałą część wynagrodzenia wypłacają pracownikowi gotówką, poza umową o pracę. Dodatkowo karze grzywny w wysokości od 1500 do 45 000 zł podlega pracodawca, który nie potwierdził na piśmie pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy wobec którego toczy się egzekucja wskazana w art. 281 § 2 KP i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące. Nowelizacja przewiduje także karę grzywny w wysokości od 1500 zł do 45000 zł za wypłacanie wynagrodzenia wyższego niż wynikające z umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń wskazanych w art. 282 w §3 i zaleganie ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.