Youth exchange: “The power in youth!” (“W młodości siła!”) 31.8.-7.09.2019 Koninki, Poland – Fundacja Instytut Europejski

Projekt ”The power in youth!” to wyzwanie podjęte przez grupę młodzieży z Polski i Ukrainy mające na celu zdefiniowanie pojęcia obywatel oraz zagłębienia się w świat postaw obywatelskich. Ponadto projekt realizowany był z myślą o promowaniu pozytywnego wizerunku Polski i Ukrainy zwłaszcza wśród młodzieży. W zadaniu udział wzięła 30 osobowa grupa młodzieży w wieku 19-35 lat wywodząca się z dwóch organizacji pozarządowych – “Nonformal Education For Youth” oraz naszej fundacji Instytut Europejski Pro Futuro Europae. Wymiana odbyła się w dn. 31.08.-07.09.2019 w niewielkiej miejscowości Koninki. Projekt zrealizowany został w oparciu o zasady edukacji pozaformalnej z wykorzystaniem paneli tematycznych, warsztatów, zabaw, gier, dyskusji itp. Posłużył wypracowaniu przez uczestników nowych form nabywania wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Dzięki udziałowi w projekcie nawiązaliśmy osobiste relacje na płaszczyźnie polsko-ukraińskiej, które przełożą się na przełamanie stereotypowego sposobu myślenia na temat naszych krajów. Praca nad projektem w grupach międzynarodowych pozwoliła nam na wypracowanie mapy współpracy pomiędzy młodzieżą z Polski i Ukrainy, która w przyszłości posłuży jako fundament do tworzenia nowych wspólnych projektów.

”The power in youth!” was a project prepared by two youth groups from Poland and Ukraine, with the main aim to define the meaning of citizenship and gettingmore familiar with civil attitudes. Moreover our initiative had the purpose of promoting positive image of Poland and Ukraine, specially among youth. The youth exchange gathered 30 participants aged 19-35, representing two NGOs: ”Non-formal education for youth” and ”Instytut Europejski Pro Futuro Europae”. It took take place on 31.8.-07.09.2019 in Koninki village, małopolskie region. Activities were based on nonformal education methods such as theme panels, workshops, games, presentations, discussions, etc. We have developed new forms of gaining knowledge, skills and experience. Thanks to participation in this project we have developed personal relations which will lead to breaking stereotypes in the way of mutual thinking about our countries. By working in international teams we were able to create a certain form of co-operation map for Polish and Ukrainian youth, which will become a base and later enable creating new projects and initiatives.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi