sponsorzy i donatorzy

Sponsorzy i donatorzy

Fundacja Instytut Europejski jest organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności komercyjnej. Nasza działalność zależy więc od organizacji i ludzi dobrej woli, którzy pomagają nam w prowadzenie działalności statutowej poprzez granty lub współpracując z nami. Dziękujemy.

Jednocześnie zachęcamy do sponsorowania poszczególnych programów Instytutu, w szczególności konferencji i seminariów. Jest to okazja do umacniania marki firmy poprzez reklamę i promocję wśród wybranej grupy osób.