INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

Associazione TDM 2000

Włoska organizacja działająca w obszarze międzynarodowej współpracy młodzieży oraz rozwoju. Dzisiaj TDM 2000 jest powszechnie uznawany za jedną z wiodących organizacji w dziedzinie mobilności międzynarodowej i aktywnego obywatelstwa.

TDM 2000 International

Instytut Europejski Pro Futuro Europae jest od 2011r. członkiem jednej z najbardziej aktywnych federacji organizacji pozarządowych w dziedzinie projektów obywatelskich i młodzieżowych, a także kształcenia zawodowego i edukacji osób dorosłych.#

Citizens of Europe

Organizacja sieciowa skupiająca osoby z wielu państw chcące razem współtworzyć europejskie społeczeństwo obywatelskie. Niezależna politycznie i nienastawiona na zysk sieć ludzi z różnych środowisk, otwarta dla wszystkich, którzy postrzegają różnorodność jako szansę.