OFERTA EDUKACYJNA

2022

Informacja i dezinformacja
warsztaty, Kraków, 4-5 maja 2022

Rozwój gospodarki cyfrowej powoduje, że konieczne są umiejętności potrzebne do skutecznego poruszania się w świecie nowych technologii, takie jak bezpieczeństwo w sieci, netykieta, prawo autorskie i wolne licencje w sieci, poszukiwanie i krytyczna ocena informacji, ekonomiczne aspekty działania starych i nowych mediów, kreatywne korzystanie z nowych mediów. Celem warsztatów jest zapoznanie słuchaczy z tymi zagadnieniami i wykształcenie u nich zaawansowanych kompetencji cyfrowych.

2021

Shadows of the Past – Education for the Future
Authoritarianism, Populism, Democracy
Seminar series, Kraków

With the end of the Cold War and the collapse of Communism in Eastern Europe and the former Soviet Union, many commentators proclaimed that Western-style liberal democracy had prevailed. In the words of Francis Fukuyama, the world witnessed the “end of history”. Yet, looking at many countries nowadays, in Europe and elsewhere it is clear that democracy has not won yet. After the spread of democracy at the end of the 20th century, authoritarianism and populism are now rolling back democracy around the globe. The past “waves” of democratization have been advancing and reversing. Whether the current wave will be – or even can be – reversed is one of the subjects very much depending on quality education.

The training course debates the still relevant origins of totalitarianisms, the transitions to democracy exemplified by many EU countries, the conceptions of democracy and their illiberal variations (illiberal democracies) geared by populism – yet another widely debated notion today. 

2020

Przedsiębiorczość na co dzień
Warszawa, wrzesień – listopad

Zapraszamy do udziału w spotkaniach z ekspertami poświęconymi przedsiębiorczości. Celem zajęć jest charakterystyka działań przedsiębiorczych i ich uwarunkowań, określenie sposobu działań przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, poznanie środków i sposobów wspomagania przedsiębiorczości i przedsiębiorstw oraz przedstawienie zasad podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa. Istotna uwaga zostanie zwrócona na istotę biznes planuj jako podstawowego narzędzia niezbędnego w uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarcze. 

2019

Kompetencje cyfrowe na co dzień
Imielin

Fundacja Instytut Europejski, wspólnie z Miastem Imielin w woj. śląskim realizuje projekt „Kompetencje cyfrowe na co dzień”, w ramach programu Obywatel.IT, którego celem jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, zwiększenie aktywnego i wszechstronnego korzystanie z nowych technologii w życiu codziennym. W rezultacie projektu, prawie sto osób zamieszkałych w mieście Imielin nabędzie kompetencje cyfrowe, w tym podstawowe kompetencje cyfrowe, wynikające z Standardu wymagań kompetencji cyfrowych.