Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Czarna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w gminie Czarna, powiat Dębicki.

Począwszy od 2020 r. Instytut Europejski prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy Czarna. Punkt prowadzony jest na podstawie porozumienia pomiędzy Fundacją a Starostwem Powiatowym w Dębicy.

Punkt zlokalizowany jest w budynku Posterunku Policji w Czarnej, ul. Konarskiego 27, tel. 14 676 10 20. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-13:00.

Do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnione są osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.