Legalność godziny policyjnej w Sylwestra – Fundacja Instytut Europejski

Podstawą do wprowadzenia ograniczeń w poruszaniu się w noc sylwestrową jest ustawa o stanie epidemii. W Sylwestra zostaną wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się – od godziny 19:00 w dniu 31 grudnia do godz. 6:00 w dniu 1 stycznia.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich wolność przemieszczania się jest jedną z podstawowych konstytucyjnych wolności i może być ograniczana tylko na mocy ustawy. “Uważam, że wprowadzenie rozwiązania, które polegałoby na zatrzymaniu wszystkich mieszkańców RP w domach w czasie nocy sylwestrowej byłoby bezprawne, ponieważ nie ma ku temu odpowiednich przepisów ustawowych, które by tego typu regulacje pozwalały wprowadzić. Tego typu pozbawianie nas praw i wolności obywatelskich, pozbawianie nas istoty wolności przemieszczania się na podstawie rozporządzeń nie powinno następować – powiedział RPO.

Wątpliwości ma nie tylko RPO. Konstytucjonalista prof. Marek Chmaj wskazuje, że jeśli “narodowa kwarantanna”, czy też “rozszerzony etap odpowiedzialności” będzie miał związek z ograniczaniem swobody przemieszczania się, to kłóci się to z art. 52. Konstytucji. Nikt nie może nam obecnie ograniczać tej wolności w żaden sposób. To absolutnie nielegalne, tak samo jak zakaz zapowiedziany na noc sylwestrową.

W podobnym tonie wypowiedział się o nowym obostrzeniu dr hab. Mikołaj Małecki. Wskazał, on, że w istocie będzie to nielegalne uwięzienie narodu.

Rzecznik rządu wyraził jednak przekonanie, że “większość osób, bez względu na to, czy byłyby takie ograniczenia wprowadzone formalnie – a będą wprowadzone, dzisiaj jeszcze będzie wydane rozporządzenie – też zachowałby się w sposób rozsądny, nawet gdyby takie ograniczenie nie było formalnie wprowadzone”. “W związku z tym apeluję przede wszystkim o odpowiedzialność w tym okresie. Zresztą to jest apel przede wszystkim profesorów medycyny, specjalistów wirusologii, epidemiologii oraz wszystkich ludzi, którzy znają się na kwestiach związanych z rozwojem epidemii” – apelował. 

źródło: Gazeta Prawna