Andrzej Rosocha
Andrzej Rosocha
Konsultant
Andrzej Rosocha - absolwent Wydziału Muzycznego Uniwersytetu  Johannesa Gutenberga w Moguncji w Niemczech, Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w Polsce oraz licznych