Eksperci

Prezes Zarządu

Piotr Uhma, (ur. 1978) – doktor nauk prawnych. Współzałożyciel i Prezes Instytutu. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie prawa międzynarodowego. 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Sabina Klimek – doktor nauk ekonomicznych, obecnie konsul w Konsulacie Generalnym RP w Stambule w Turcji oraz adiunkt w Instytucie Rynków i Konkurencji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Członek Rady Nadzorczej
Jakub Witoszek (ur. 1981) – współzałożyciel i członek Rady Nadzorczej Instytutu. Menedżer zarządzający relacją z klientem w obszarze pozyskiwania talentów i rekrutacji, wieloletni działacz w ruchu pozarządowym. 
Non-formal education trainer

Luiza Czajkowska is a non-formal education trainer and facilitator who partners with Universities, NGOs, businesses and solopreneurs to deliver bespoke educational experiences, human-to-human.

Manager projektów

Dominika Kuchciak – (ur. 1997) Ukończyła studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ze specjalizacją Public Relations.

Manager projektów

Paweł Panek (ur. 1995) Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku ekonomii w jęz. angielskim ze specjalizacją zaawansowanej analityki rynkowej.

Konsultant

Andrzej Rosocha – absolwent Wydziału Muzycznego Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji w Niemczech, Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w Polsce oraz licznych zagranicznych szkoleń i seminariów.

Manager Projektów

Aleksandra Marzec – studentka studiów magisterskich na kierunku filologia rosyjska oraz studiów licencjackich na kierunku filologia hiszpańska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. 

Manager projektów ds. wschodu

Agnieszka Norek – studentka studiów magisterskich na kierunku filologia rosyjska ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. 

Konsultantka ds. mediów

Patrycja Fereniec – z wykształcenia magister dziennikarstwa. Specjalizuje się w odmianie radiowo-telewizyjnej. Jej konikiem są wywiady. Od lat rozwija się w branży medialno-rozrywkowej. Występuje na deskach różnych teatrów.

Project Consultant

Volodymyr Vladyka (b. 2000) – graduated from Law, Administration and International Relations, specializing in International Relations and Cultural Diplomacy in English, finished with the distinction. Currently pursues further education. 

Joanna Pałka
Konsultantka ds. projektów

Joanna Pałka – II kierownik produkcji telewizyjnej. Ukończyła studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Studentka studiów magisterskich na kierunku Kulturoznawstwo ze specjalizacją projektowanie graficzne.