Samorząd

Fundacja Instytut Europejski współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego (JST) i innymi podmiotami administracji publicznej.

Proponujemy Państwu wsparcie merytoryczne, formalne i organizacyjne tak w długofalowym programowaniu rozwoju lokalnego oraz podnoszeniu  kompetencji pracowników samorządowych. Oferujemy Państwu także szeroką ofertę wsparcia samorządów w kreowaniu i poprawianiu szeroko rozumianej współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Fundacja Instytut Europejski posiada duże doświadczenie w organizacji oraz prowadzeniu szkoleń i doradztwa z tematyki dostosowanej do potrzeb danej grupy. W przygotowanych przez nas szkoleniach brali udział przede wszystkim przedstawiciele administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Dzięki współpracy z szerokim gronem doświadczonych ekspertów i szkoleniowców z różnych dziedzin mamy możliwość realizacji bardzo specjalistycznych szkoleń oraz sesji doradczych. 

Przygotowywane przez nas szkolenia organizowane są kompleksowo, tj. proponujemy cel, zakres merytoryczny, program, cel oraz czas trwania szkolenia, które następnie konsultujemy z klientem, opracowujemy i przygotowujemy materiały szkoleniowe dla uczestników, w razie potrzeby zapewniamy sale, catering oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia.