Projekty międzynarodowe

Instytut Europejski posiada prawie 15 letnie doświadczenie w dziedzinie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Instytut Europejski posiada prawie 15 letnie doświadczenie w dziedzinie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W szczególności w zakresie szkoleń IT, oraz wykorzystania narzędzi cyfrowych w obszarze przedsiębiorczości i aktywnego obywatelstwa przeprowadziliśmy następujące szkolenia:

Wszystkie wyżej wymienione projekty angażowały dziesiątki uczestników z kilkunastu krajów Unii Europejskiej oraz krajów Partnerstwa Wschodniego. Posiadamy niezbędne kompetencje w zakresie przygotowania grantu, przeprowadzenia projektów międzynarodowych oraz zgodnego ze standardami raportowania i rozliczenia projektu ze środków Unii Europejskiej.