Pomoc prawna

Instytut Europejski jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w województwie śląskim, małopolskim i podkarpackim. Instytut prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Czarna, w powiecie Dębickim (woj. podkarpackie) oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Krakowa i osób przybyłych i przebywających w Krakowie.

W dniu 30 lipca 2018 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy, która obecnie nosi tytuł Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych w lokalnych społecznościach.

Od stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: